Strona Liceum w Błażowej

Konkurs historyczny i gra miejska

Clipboard01Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej i Zespół Szkół w Błażowej ogłaszają konkurs na biogram przodka uczestnika I wojny światowej (1914-1918) lub wojny polsko-bolszewickiej, polsko-ukraińskiej lub uczestnika walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej na innym odcinku w latach 1918-1921.

 

 KONKURS HISTORYCZNY: Błażowianie w drodze do Niepodległej Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej i Zespół Szkół w Błażowej ogłaszają konkurs na biogram przodka uczestnika I wojny światowej (1914-1918) lub wojny polsko-bolszewickiej, polsko-ukraińskiej lub uczestnika walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej na innym odcinku w latach 1918-1921.

Pod pojęciem uczestnik I wojny rozumieć należy: żołnierza Legionów Polskich ewentualnie innych formacji polskich lub żołnierza CK Armii.

Biogram powinien zawierać zdjęcie przodka, podstawowe informacje biograficzne (data urodzin i śmierci), imiona rodziców, informacje na temat w jakim wojsku i w jakich latach/ okresie służył, na jakich frontach walczył oraz informacje o jego losach podczas walki.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami własnych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem udziału przodków w walce o Polskę. Zacieśnienie więzi międzypokoleniowej w rodzinach. Chcemy budzić poczucie dumy z dziejów rodzin, regionu i kształtować postawy patriotyczne. Naszym celem jest uświadomienie, że historię kraju tworzą zwykli ludzie, a znaczący wkład w odzyskanie niepodległości mieli nasi przodkowie.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7), gimnazjum i szkół średnich, którzy mieszkają na terenie naszej gminy oraz uczniów ze szkół z terenu gminy pochodzących z innego obwodu szkolnego.

Biogram powinien mieć formę tekstową (kartka A4,) lub 3 minutowego filmu. Premiowane będzie zgromadzenie szczegółowych informacji odpowiadających na wyżej postawione pytania oraz forma graficzna prac. Ważnym kryterium choć niekoniecznym jest fotografia. Pracę należy nadesłać lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Błażowej adres: Pl. ks. Adolfa Kowala 1 (sekretariat gimnazjum) w terminie do 27 października 2017 r. wraz z wypełnioną metryczką.

Wyniki ogłoszone zostaną 8 listopada. Na uczestników konkursu czeka wiele atrakcyjnych nagród. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 17 23 01 100 lub 607 863 177

Patronat nad konkursem objęli:

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój

Ks. Prałat Jacek Rawski

Błażowianie w drodze do Niepodległej to program realizowany przez TMZB i Zespół Szkół w ramach dotacyjnego programu Niepodległa 2017. Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i Narodowego Święta Niepodległości uczniowie gimnazjum i LO wezmą udział w grze miejskiej pod tytułem Błażowianie w drodze do Niepodległej. Impreza odbędzie w tygodniu poprzedzającym 11 listopada 2017 r. Informacje z historii regionu znaleźć można w Kurierze Błażowskim oraz w publikacjach z historii regionalnej. Pytania dotyczyć będą:

• Legionów Polskich i udziału błażowian w tej formacji

• Najważniejszych wydarzeń z dziejów Błażowej oraz frontów i walk w I wojnie światowej.

• W jakich mundurach walczyli Polacy w I wojnie światowej i dlaczego?

• Kiedy Rosjanie zajęli Galicję i jak długo trwała ta okupacja (miesiące, lata)?

• Jak długo oblegana była twierdza Przemyśl?

• Na jakich frontach walczyli błażowianie ubrani w mundury CK Armii?

• Wskazać budynki w Błażowej, które istniały podczas I wojny światowej.

• Biografii Józefa Piłsudskiego