Strona Liceum w Błażowej

SAMORZĄD SZKOLNY

JOANNA SZYDEŁKO - przewodnicząca szkoły

ANETA GARDUŁA - z-ca przewodniczącej

KLAUDIA WANIA - sekretarz

KAROLINA POCIASK - skarbnik

p. KATARZYNA SOWA - opiekun Samorządu Szkolnego