Strona Liceum w Błażowej

Misja szkoły

„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”

/1J3, 18/ Jan Paweł II

Misją naszej szkoły jest:

  • Zaspokajanie określonych potrzeb uczniów i rodziców poprzez właściwe i rzetelne przekazywanie wiedzy.
  • Wykształcenie uczniów samodzielnych, z entuzjazmem, poszukujących i zdobywających wiedzę.
  • Uwrażliwienie uczniów na ogólnoludzkie wartości.
  • Pozytywne motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju.
  • Wychowanie uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowych i lokalnych oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.