„Hi-Reg” III Podkarpacki Konkurs Historyczny z elementami regionalizmu dla uczniów szkół podstawowych

Organizatorem konkursu jest PCEN oraz Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli regionalistów PCEN Rzeszów. Koordynatorami konkursu są nauczycielki metodyczki historii i wos dr Małgorzata Kutrzeba i dr Joanna Kordzikowska PCEN Rzeszów. Nauczyciele sieci i koordynatorki tworzą komitet konkursowy. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. REGULAMIN (aktualizacja 8.05) KARTA ZGŁOSZENIA